Radiocodes van de politie (2023)

10-7A Thuis buiten dienst.
10-7B Buiten dienst - persoonlijk.
10-7od Buiten dienst - buiten dienst
10-8 In dienst/beschikbaar voor opdracht.
10-9 Laatste verzending herhalen.
10-10 Buiten dienst.
10-10A Buiten dienst thuis.
10-11 Identificeer deze frequentie.
Er zijn 10-12 bezoekers aanwezig (wees discreet).
10-13 Adviseer weer- en wegomstandigheden.
10-14 Burger die verdachte vasthoudt.
10-15 Gevangene in hechtenis.
10-16 Gevangene ophalen.
10-17 Verzoek om benzine.
10-18 Apparatuuruitwisseling.
10-19 Terugkeer/terugkeer naar het station.
10-20 Locatie?
10-21 Telefoon:______
10-21a Thuis laten weten dat ik om ______ terugkom.
10-21b Bel naar huis
10-21r Telefonische radioverzending
10-22 Negeer de laatste opdracht.
10-22c Verlaat het gebied als alles veilig is.
10-23 Stand-by.
10-24 Verzoek auto-naar-auto transmissie.
10-25 Heeft u contact met _______?
10-26 Duidelijk.
10-27 Rijbewijscontrole.
10-28 Aanvraag voertuigregistratie.
10-29 Controle wensen/bevelen.[voertuig] (PIN,SVS)
10-29a Cheque wensen/bevelen [onderwerp] (PIN)
10-29c Controle voltooid [onderwerp]
10-29f De proefpersoon wordt gezocht voor een misdrijf.
10-29h Let op - potentieel ernstig gevaar.
10-29r Controle wensen/opname [onderwerp PIN,CJIC)
10-29m De proefpersoon wordt gezocht voor een misdrijf.
10-29v Het voertuig gezocht in verband met misdaad.
10-30 Voldoet niet aan de voorschriften.
10-32 Verdrinking.
10-33 Alarm klinkt.
10-34 Assisteren op kantoor.
10-35 Tijdcontrole.
10-36 Vertrouwelijke informatie.
10-37 Identificeer de operator.
10-39 Mag ______ naar de radio komen?
10-40 Is ______ beschikbaar voor een telefoongesprek?
10-42 Controle op het welzijn van/bij ______.
10-43 Bel een dokter.
10-45 Wat is de toestand van de patiënt?
10-45A De toestand van de patiënt is goed.
10-45B De toestand van de patiënt is ernstig.
10-45C De toestand van de patiënt is kritiek.
10-45D Patiënt is overleden.
10-46 Zieke [ambulance onderweg]
10-48 Ambulance doorverbinden
10-49 Ga naar/Op weg naar ______.
10-50 onder invloed van verdovende middelen/aangifte doen.
10-51 Onderwerp is dronken.
10-52 Beademingsapparaat is nodig.
10-53 Persoon neer.
10-54 Mogelijk lijk.
10-55 De zaak van de lijkschouwer.
10-56 Zelfmoord.
10-56A Zelfmoordpoging.
10-57 Vuurwapen afgevuurd.
10-58 Vuilnisklacht
10-59 Veiligheidscontrole./Kwaadaardig onheil
10-60 Vergrendelen.
10-61 Diverse openbare dienst.
10-62 Ontmoet een burger.
10-62A Neem een ​​melding aan van een burger.
10-62B Civiele stand-by.
10-63 Voorbereiden om te kopiëren.
10-64 Gevonden pand.
10-65 Vermiste persoon
10-66 Verdacht persoon.
10-67 Persoon die om hulp roept.
10-68 Oproep voor politie via telefoon.
10-70 Prowler.
10-71 Schieten.
10-72 mes.
10-73 Hoe ontvang je?
10-79 Bomdreiging.
10-80 explosie.
10-86 Verkeer?
10-87 Ontmoet de officier op ______.
10-88 Vul in met de officier/Neem je post over.
10-91 Dier.
10-91a Verdwaald.
10-91b Luidruchtig dier.
10-91c Gewond dier.
10-91d Dood dier.
10-91e Dierenbeet.
10-91g Oppakken van dieren.
10-91u Verdwaald paard
10-91j Ophalen/afhalen ______.
10-91L Leash wet overtreding.
10-91V Wreed dier.
10-95 voetganger/ aanvragen van een I.D./Techunit.
10-96 Uit voertuig-ped. back-up sturen
10-97 Ter plaatse aangekomen.
10-98 Beschikbaar voor opdracht.
10-99 Open de garagedeur van de politie.
10-100 Onlusten - Stand-by voor wederzijdse hulp.
10-101 Burgerlijke onlusten - Verzoek om wederzijdse hulp.
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![eindif]>

11-00 Codes
11-10 Rapport maken.
24-11 Verlaten auto.
11-25 Verkeersgevaar.
26-11 Achtergelaten fiets.
27-11 27-10 met de chauffeur vastgehouden.
28-11 28-10 met de chauffeur vastgehouden.
11-40 Adviseer of een ambulance nodig is.
11-41 Er is een ambulance nodig.
11-42 Er is geen ambulance nodig.
11-48 Transport regelen.
11-51 begeleider.
11-52 Begrafenisdetail.
11-54 Verdacht voertuig.
11-55 Agent wordt gevolgd door auto.
11-56 Agent wordt gevolgd door auto met daarin gevaarlijke personen.
11-57 Een onbekende auto verscheen op de plaats van de opdracht.
11-58 Radioverkeer wordt gecontroleerd. Bel alle niet-routinematige berichten.
11-59 Besteed intensieve aandacht aan risicovolle/bedrijfsgebieden.
11-60 Aanval in een risicogebied.
11-65 Signaallamp is uit.
11-66 Verkeerslicht defect.
11-71 Vuur.
11-78 Vliegtuigongeval.
11-79 Ongeval - ambulance is gestuurd.
11-80 Ongeval - zware verwondingen.
11-81 Ongeval - lichte verwondingen.
11-82 Ongeval - geen verwondingen.
11-83 Ongeval - geen details.
11-84 Direct verkeer.
11-85 Sleepwagen vereist.
11-94 Voetgangersstop.
11-95 Routinematige verkeersstop.
11-96 Controleren van een verdacht voertuig.
11-97 Tijd-/veiligheidscontrole op patrouillevoertuigen.
11-98 Ontmoeting: _______
11-99 Agent heeft hulp nodig.

Codes uit de 900-serie
904 Brand.
904A Autobrand.
904B Bouwbrand.
904G Grasvuur.
909 Verkeersprobleem; politie nodig.
910 Kan dit detail aan.
925 Verdacht voertuig.
932 Schakel _______ mobiel relais in op _______.
933 Schakel mobiel relais uit.
949 Brandinspectie bij _______.
950 Besturing branden bezig/begint bijna/beëindigd.
951 Brandrechercheur nodig.
952 Verslag over voorwaarden.
953 Onderzoek rook.
953A Onderzoek gas.
954 Uit de lucht op de plaats van de brand.
955 Brand is onder controle.
956 Opdracht niet voltooid.
957 Vertraagde reactie van __ minuten.
980 Beperk oproepen tot alleen noodgevallen.
981 Hervat normaal verkeer.
1000 Vliegtuigcrash
Wegversperring 3000

(Video) The Course Where Sex Workers Learn the Tricks of the Trade

Andere codes
Code 1 Doe dit wanneer het u uitkomt.
Code 2 Dringend.
Code 3 Noodverlichting/verlichting en sirene.
Code 4 Er is geen verdere assistentie nodig.
Code 5 Uitzetten.
Code 6 Reageren op grote afstand.
Code 7 Etenstijd.
Code 8 Vraag om dekking/ondersteuning.
Code 9 Zet een wegversperring op.
Code 10 Bomdreiging
Code 12 Breng nieuwsmedia op de hoogte
Code 20 Officier heeft hulp nodig
Code 22 Beperkt radioverkeer
Code 30 Officier heeft HULP nodig - NOOD!
Code 33 Mobiel noodgeval - wis dit radiokanaal.
Code 43 TAC-troepen ingezet.
AID Hulp bij openbare veiligheid

Fonetisch alfabet

Een Adam N Nora
B jongen OOceaan
C KarelP Paulus
DDavid Q Koningin
E Eduard R Robert
Frank Frank Met Sam
G George Tom
H Hendrik U Unie
In IdaV Victor
J JohW Willem
K Koning XX-straal
L LincolnY Geel
M Maria Met Zebra
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![eindif]>

(Video) Helden van de Stad - Non-Stop! lange versie "bundel 05"

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

<![if !supportEmptyParas]><![endif]>

MEEST GEBRUIKTE CALIFORNIË STRAFCODES
32 Medeplichtigheid aan een misdrijf
67 Steekpenningen aanbieden aan leidinggevende officier
69 Uitvoerende functionaris (anders dan vredesfunctionaris) afschrikken/weerstaan ​​door bedreiging/dwang/geweld
71 Dreigend letsel aan schoolbeambte of werknemer
102 Neem of vernietig eigendommen in bewaring van officier
118 Meineed
136.1(a) Intimidatie van getuige of slachtoffer door het bijwonen/getuigen van een proces
136.1(b1) Intimidatie van getuige of slachtoffer door aangifte te doen bij politie/andere autoriteiten
136.1(C1) Intimidatie van getuige of slachtoffer door dwang/dreiging met geweld
137(a) Bied steekpenningen aan om getuigenissen te beïnvloeden
146a Zich voordoen als een vredesfunctionaris
148 Interfereren met een officier
148.1 Valse melding van een bom
148.5 Valse aangifte van een misdrijf
150 Weigeren een officier te helpen
151(a1) Advocaat doden/verwonden officier
187 Moord
192.1 Vrijwillige doodslag
192.2 Onvrijwillige doodslag
192.3 Doodslag door voertuigen
203 Chaos
207 Ontvoering
209a Ontvoering voor losgeld/afpersing
209b Ontvoering wegens diefstal
211 Diefstal
220 Aanval met de bedoeling chaos te veroorzaken/verkrachting/sodomie/orale copulatie
236 Valse gevangenisstraf
240 * Aanval
240-242 * Aanval en batterij
241 Aanval op vredesofficier/EMT/brandweerman
242 *Batterij
243a Batterij tegen een burger
243b Batterij tegen een vredesofficier
244 Zuur gooien met de bedoeling te misvormen of te verbranden
245 Aanval met een dodelijk wapen
245b Aanval met een dodelijk wapen tegen een vredesofficier
246 Schieten op een bewoonde woning of voertuig
261 Verkrachting
261,5 verkrachting - jonger dan 18 jaar
262 Verkrachting van echtgenoot
266 uur Pimpen
266i Toegeven
270 Kind verwaarlozing/niet betalen van de steunbetalingen
271 Achterlating van kinderen - jonger dan 14 jaar
272 Bijdragen aan de delinquentie van een minderjarige
273.5a Lichamelijk letsel aan echtgenoot/samenwonende
273d Lichamelijk letsel bij kind
278 Kinderontvoering van ouder of voogd
285 Incest
286 Sodomie
288 Zedendelicten tegen kinderen
288a Orale copulatie
290 Geslachtsregistratie
311.2a Bezit van obscene zaken
311.2b Het bezit van obscene zaken waarop een minderjarige is afgebeeld
314 Onfatsoenlijke blootstelling
330 Gokken
373 Overtredingen van openbare overlast (spuwen in het openbaar
plaatsen, enz.)
374b Vuilnisbelt
402b Verlaten koelkast
415 De rust verstoren (wees specifiek)
417 Zwaaiend met een wapen
451 Brandstichting
459 Inbraak
470 Vervalsing
476a Onvoldoende saldo (cheques)
484e Diefstal van een creditcard
484f Vervalste creditcard
484g Illegaal gebruik van een creditcard
487 grote diefstal ($400+)
488 Kleine diefstal (<$400)
496 Het ontvangen van gestolen goederen
499b Joyriden
503 Verduistering
537 Niet-betaling van een rekening (restaurants, enz.)
537e Artikel met serienummer verwijderd
555 Geposte overtreding
594 Vandalisme
597 Dieren doden of mishandelen
602L overtreding
603 Trespass met schade
647b Prostitutie
647f Dronken in het openbaar
647g Wanordelijk gedrag - 's nachts rondhangen op privéterrein
647h Wanordelijk gedrag - gluren in een bewoond gebouw
647a Kind irriteren/molesteren
653m Intimidatie via de telefoon (obsceen telefoontje)
4532 Ontsnapping (ook 32 PC)
12020 Bezit van een dodelijk wapen
12025 Het bezit van een verborgen vuurwapen
12031 Bezit van een geladen vuurwapen

MEEST GEBRUIKTE VOERTUIGCODES IN CALIFORNIË
10851 Autodiefstal
10852 Schadelijk onheil aan een voertuig
22500e Voertuig blokkeert een oprit
23109 Tentoonstelling van snelheid
23110 Artikelen naar een voertuig gooien
4601 Geschorste of ingetrokken licentie
20001 Hit and run - letsel of overlijden
20002 Hit and run - materiële schade
21111 Werpartikel
22348 Maximale snelheidswet - 55 MPH
23112 Vuilnis op de snelweg gooien
22350 Basissnelheidswet - onveilige snelheid
23152 Rijden onder invloed

MEEST GEBRUIKTE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSCODES IN CALIFORNIË
(Met betrekking tot heroïne, cocaïne, peyote, mescaline en THC)

11350 Bezit
11351 Bezit voor verkoop
11352 Verkoop/transport

(Video) Roast van Joost van Roost | De Avondshow met Arjen Lubach (S2)

(Met betrekking tot marihuana)

11357a Bezit van hasj
11357b Bezit van minder dan 1 ounce
11357c Bezit van meer dan 1 ounce
11358 Teelt
11359 Bezit voor verkoop
11360a Verkoop/transport

(Met betrekking tot barbituraten, amfetaminen en LSD)

(Video) The near death experience of Scott Drummond

11377 Bezit
11378 Bezit te koop

DIVERSE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSCODES
5150 Mentaal/emotioneel
5170 Kan niet voor zichzelf zorgen
11364 Parafernalia
11368 Vervalst recept
11550 Onder invloed van een gereguleerde stof
12677 Vuurwerk
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![eindif]>

(Video) How To Get Honda Radio Code in Minutes ( The easiest way, No Contacting Dealer Required )

FAQs

What are the 10 codes for police? ›

Police Radio Ten Codes
 • 10-0 Use Caution.
 • 10-1 Weak Signal.
 • 10-2 Good Signal.
 • 10-3 Stop Transmitting.
 • 10-4 Affirmative.
 • 10-5 Relay to/from.
 • 10-6 Busy.
 • 10-7 Out of Service.

What's a 413 in police code? ›

Every person wilfully present as spectator at any fight or contention prohibited in the preceding section, is guilty of a misdemeanor.

What are the basic 10 codes most commonly used? ›

Walkie Talkie "10 Codes"
 • 10-1 = Receiving poorly.
 • 10-2 = Receiving well.
 • 10-3 = Stop transmitting.
 • 10-4 = Message received.
 • 10-5 = Relay message to ___
 • 10-6 = Busy, please stand by.
 • 10-7 = Out of service, leaving the air.
 • 10-8 = In service, subject to call.

What is a code 6 in LAPD? ›

Code 6 = LAPD Manual: When a unit is conducting a field investigation and no assistance is anticipated, a "Code Six," followed by the location, shall be broadcast. A unit shall not go "Code Six" until it arrives at the scene of a call.

What is the most used police code? ›

Here are some of the most common codes standardized by APCO:
 • 10-1: Bad reception/Signal weak.
 • 10-9: Say again, or repeat, please.
 • 10-20: Advise to Location.
 • 10-36: Current time.
 • 10-69: Message received.
 • 10-77: Estimated time of arrival.
Jul 25, 2017

What does code 5 mean? ›

Code 5: Shelter in Place.

What does 710 mean in police code? ›

Just as 420 is the time to light a joint, 710 is the time to dab.

What's a 211 in police code? ›

California Penal Code (CPC) §211 – Robbery – California's Robbery law makes it a crime use threats or force to take someone else's property against that person's will. To be guilty, you must've decided to commit Robbery before taking the property. Robbery is a Felony punished in First and Second Degrees.

What does 308 mean in police code? ›

18.2-308 (J1): Carry a concealed weapon while under the influence of Class 1 Misdemeanor alcohol or drugs.

What does 1033 mean in police code? ›

10-32 Drowning. 10-33 Alarm sounding. 10-34 Assist at office. 10-35 Time check. 10-36 Confidential information.

What is the police code 1042? ›

This particular code is used to indicate an officer's end of tour. While 10-42 is most frequently used when an officer has completed his tour of service for the day, it is also used in conjunction with funeral proceedings when an officer has been killed in the line of duty.

What are the 4 types of codes? ›

There are four types of coding:
 • Data compression (or source coding)
 • Error control (or channel coding)
 • Cryptographic coding.
 • Line coding.

What is the police code 417? ›

Under California Penal Code Section 417 PC, it is a crime to publicly brandish a weapon or firearm.

What is code 2 high? ›

a response code (Code 3 for emergency lights and sirens, Code 2-High for lights and no sirens, Code 2 for no lights and no sirens), a request for the responding units to identify themselves with their callsigns, and. the incident number and the "RD" or reporting district (a numbered area within the division).

What is a code 3 in police terms? ›

CODE 3 EMERGENCY RESPONSE A “CODE 3” response is defined as an emergency response determined by factors such as immediate danger to officer or public safety that require an expedited priority response utilizing lights and sirens.

Why do truckers say 10-4? ›

10-4 is a way of saying “message received” in radio communications. It's also used as a way to “you got it.”

What does code whiskey mean? ›

The code flag W "Whiskey" means 'I require medical assistance. ' International Marine Signal Flags are international signals used by ships at sea.

What does 10 17 mean in police code? ›

Police 10 Codes
CodeGeneral PurposeAPCO (Association of Police Communications Officers)
10-16Domestic ProblemReply to Message
10-17Meet ComplainantEnroute
10-18QuicklyUrgent
10-19Return to _____(In) Contact
108 more rows

Why do police say 10 5? ›

10-5 = Relay this information to (name of a person, officer, etc.) 10-36 = What is the correct time of day? 10-42 = End of watch. Mainly, Police departments use the end-of-watch signal when an officer passes away.

What does 10 99 mean? ›

The 1099 form is a series of documents the Internal Revenue Service (IRS) refers to as "information returns." There are a number of different 1099 forms that report various types of payments you may receive throughout the year other than what a business might pay you.

What does 10 20 mean? ›

It's a question that can be answered easily, actually. We took inspiration from CB Radio slang. In fact, the following is from CBSlang.com: If you hear a truck driver say “10-20” on their CB radio, it's just another way to say “Your current location.”

What does 998 mean cop? ›

Hit & Run Fatal Accident. 998. Officer Involved Shooting. 999. Officer Needs Help, Urgent.

What does 2513 mean police code? ›

Possession of Firearm by Person Addicted to a Narcotic Drug (Pen. Code, § 29800)

What is a 451 police code? ›

California Penal Code 451 PC defines the crime of arson as willfully and maliciously setting a fire, causing, or aiding another person someone to burn a structure, forest land, or property. This serious offense is often called “malicious arson” and a felony that carries up to nine years in state prison.

What does 126 mean for cops? ›

Examples
CodeDescription
126Intercept suspects
127Proceed with caution
128No siren, no flashing
129Request back up
29 more rows

What is 187 cop? ›

Section 187 (often referred to in slang simply as 187) of the California Penal Code defines the crime of murder.

What is a 587 police code? ›

Under California Penal Code 587 PC, it's a crime to damage, injure, or obstruct railroad tracks.

What is the 626 police code? ›

California Penal Code § 626.10 PC makes it a crime to bring dangerous weapons onto school grounds, including K-12 schools and any private or public university or college.

What does 243 mean in police code? ›

Battery on a Peace Officer / Battery on a Police Officer – Overview. California Penal Code 243(b) and Penal Code 243(c) makes it a crime to commit battery on a peace officer. Battery is defined as any willful and unlawful use of force or violence upon the person of another.

What is a 972 police code? ›

California Penal Code 972 – An accessory to the commission of a felony may be prosecuted, tried, … An accessory to the commission of a felony may be prosecuted, tried, and punished, though the principal may be neither prosecuted nor tried, and though the principal may have been acquitted.

What is a 10 100 code? ›

10-100. Alert keep in touch by phone. 10-34. Jail Break. Codes.

What is a 647 police code? ›

Under California Penal Code Section 647(f) PC, it is a misdemeanor offense to be drunk in public. This offense, also referred to as public intoxication, covers a variety of drunken behavior, from aggressively picking fights while in public to being passed out on a sidewalk.

What does code 1024 mean? ›

In the Rich Text Format (RTF), language code 1024 indicates the text is not in any language and should be skipped over when proofing.

What does 10 52 mean? ›

Traffic Accident (PD No Injury, PI Injury, LSA Left scene) 10-51. Tow Truck. 10-52. Ambulance.

What is police code 182? ›

Under California Penal Code 182 PC, conspiracy is defined as an agreement of two or more people to commit a crime, or to accomplish a legal end through illegal methods. Drug conspiracy would be the agreement of two or more people to make, sell, and/or distribute drugs.

What's a 415 in police code? ›

A person can be charged with disturbing the peace under California Penal Code Section 415 PC for a number of disruptive activities, including fighting, loud or unreasonable noise violations and using offensive words.

What are three common codes? ›

What are the 3 types of codes? Very broadly speaking, every application on a website consists of three different types of code. These types are: feature code, infrastructure code, and reliability code.

What are the 5 types of code? ›

Barthes identifies five different kinds of semiotic elements that are common to all texts. He gathers these signifiers into five codes: Hermeneutic, Proairetic, Semantic, Symbolic, and Cultural. To learn more about each code, use this interactive explanation.

How do you write a secret message in code? ›

Use a key word as an alternative way to encode your message.

Write one letter of the key word under each letter of your message. Repeat the key word until you get to the end of your message. Count how many spaces each letter of your message is away from the letter in the key word.

What is a police code 419? ›

419 (police code), police hundred code for dead human body.

What is a 245 in police code? ›

According to California Penal Code 245, anyone who willfully assaults someone with a deadly weapon that would cause bodily injury is in violation and may be ordered to spend years in prison.

What is class 10 code 417? ›

Artificial Intelligence (code 417) is a newly introduced subject in CBSE classes 9th and 10th. Here, you will find the most relevant and recently updated study material for class 10 AI subject code 417. Although it is part of skill subject yet CBSE has given Artificial Intelligence equal weightage.

What does 10 8 mean in police code? ›

Radio Signal Codes — “10 Codes”
Code 0Employee's residenceSanta Cruz Substation (South)
10-8In serviceAuto accident — with injury
10-9Repeat messageAuto accident — fatal
10-10Available for callsDrunk driver
10-15Prisoner in custodyWrecker
36 more rows

What does Bolo mean in police talk? ›

A BOLO, or “be on the lookout,” is a way of alerting officers to pay attention to a specific individual or vehicle. This can take many forms, from an all-points bulletin to an advisory that a suspect is heading into an area where police are currently located.

What does 12 mean police? ›

Many people in Atlanta refer to cops as 12 due to the police radio code “10-12,” which means that civilians are present in the area where police are going. It is also a quick way to alert a group of people that cops are on their way.

What is a code 5 stop? ›

Code 5 = Felony stop / High risk stop.

What is triple 999 police code? ›

The law enforcement radio code 999 means “Officer needs emergency help,” but, in this case, it's not in reference to an officer in need. It's a reference to children in need.

What is code red? ›

This alert means that the air is unhealthy to breathe, and some members of the general public may experience health effects. Members of sensitive groups may experience more serious health effects.

What does 97 mean in police code? ›

10-97. Check (Test) Signal. Signal Weak. Arrived at Scene.

What code 3 means? ›

CODE 3 EMERGENCY RESPONSE A “CODE 3” response is defined as an emergency response determined by factors such as immediate danger to officer or public safety that require an expedited priority response utilizing lights and sirens.

What does code 4 means? ›

Code 4 Meaning. “Code 4” means everything is under control or the scene is safe.

Why are 10 codes called 10 codes? ›

Radios needed time to charge up completely to send a message, so the one syllable word 'ten' made it easier for the transmitter to capture and send a short message. It took a few years to catch on, but by 1940, a list of 10-Codes had been created and finally in 1955, standardized for wide use among police officers.

What does 10 87 mean? ›

Police 10 Codes General Purpose
10-1Unable Copy - Change Location
10-87Pickup / Distribute Checks
10-88Present Telephone # of ___
10-89Bomb Threat
10-90Bank Alarm at ___
108 more rows

What does 10 80 mean? ›

Fire Alarm

What does 78 mean in cop? ›

11-71 Fire. 11-78 Aircraft accident. 11-79 Accident - ambulance has been sent.

What is code 333? ›

The code calls for resuscitative measures on a mother and/ or a fetus and expedited delivery of a fetus considered at high risk of demise. Internationally, the recommended maximum time between the decision to deliver and actual delivery of an infant, referred to as decision-to-delivery interval (DDI), is 30 minutes.

What does code 7 mean? ›

Code 7. Out of service to eat.

What is code Eleven? ›

Code 11 is a barcode symbology developed by Intermec in 1977, and it is used primarily in telecommunications. The symbol can encode any length string consisting of the digits 0–9 and the dash character (-). A twelfth code represents the start/stop character, commonly printed as "*".

What does 5 0 mean for police? ›

Five-O, an American slang term for law enforcement. Hawaii Five-O (1968 TV series), an American television police drama airing from 1968 to 1980.

Why do police talk in code? ›

Police officers constantly communicate with dispatch, other officers, support departments, the local jail, county correctional facilities, etc. Primarily, the codes help streamline communication and add an element of secrecy. Plus, they help shield communications from the general public.

What is the police code 1039? ›

18 U.S. Code § 1039 - Fraud and related activity in connection with obtaining confidential phone records information of a covered entity.

Videos

1. Steam and Conversation | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 9
(Geek & Sundry)
2. Trope Talk: Nemeses!
(Overly Sarcastic Productions)
3. Disparate Pieces | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 4
(Geek & Sundry)
4. NINE DEATHS OF THE NINJA | Shô Kosugi | Martial Arts Movie | English | 武术 | 忍者 | 武术电影 | HD | 720p
(FIGHT AREA)
5. Chicago, in the heart of gangs and ghettos
(Investigations et Enquêtes)
6. But Did He Do It? The Mysterious Story Of Laci & Scott Peterson | Mystery & Makeup - Bailey Sarian
(Bailey Sarian)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 11/20/2023

Views: 6219

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.